Dodano: 11 lip 2017, Autor: Wojciech Droździel

Kredyt dla obywatela Ukrainy

Kredyt dla obywatela Ukrainy to istotna kwestia, ponieważ w ostatnich latach do Polski przyjechało i osiedliło się wielu obywateli innych państw. Wśród nich największą grupę stanowią Ukraińcy, których liczbę szacuje się na nawet około miliona. Większość z imigrantów przyjechało w celach zarobkowych i zamierza zostać w Polsce na dłużej. W związku z tym chcąc zakupić mieszkanie lub sfinansować potrzebę konsumpcyjną (np. zakup auta) prędzej czy później może pojawić się potrzeba zaciągnięcia kredytu (np. hipotecznego lub gotówkowego).

 

Czy obywatel Ukrainy może uzyskać kredyt w polskim banku?

Oczywiście, że tak. Co do zasady zdecydowana większość banków udzieli obcokrajowcom zarówno kredytu hipotecznego jak i gotówkowego czy firmowego. Banków, które nie udzielą kredytu ze względu na sam fakt innego niż polskie obywatelstwa jest w zasadzie tylko kilka.

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić aby uzyskać kredyt jest posiadanie legalnego, udokumentowanego źródła dochodu. Może być to zarówno umowa o pracę jak i umowa zlecenie / o dzieło lub też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku obywateli Polski – Polak również nie otrzyma żadnego kredytu w banku jeśli nie ma udokumentowanego dochodu. Taki sam jest minimalny okres uzyskiwania dochodu aby bank mógł go uznać i jest to np. 3 u 6 m-cy przy umowie o pracę, 6 lub 12 przy umowie zleceniu / o dzieło czy 12 lub 24 m-ce przy działalności. W przypadku Ukraińców lub obywateli innego państwa spoza Unii Europejskiej dochodzi jednak konieczność posiadania wizy i uzyskania zgody na zatrudnienie (uproszczony system zatrudniania obowiązuje od 2014 i uprawnia do pracy na podstawie oświadczenia przez 6 m-cy).

 

Jakie przeszkody w uzyskaniu kredytu dla Ukraińca?

Dużo łatwiej uzyskać kredyt obcokrajowcowi pochodzącemu z krajów Unii Europejskiej. W tym przypadku w zależności od tego czy jest kredyt hipoteczny  czy gotówkowy lub firmowy w zasadzie tylko kilka banków ogranicza ofertę do obywateli polskich. W każdym innym przypadku warunki kredytu, oferta i wymagania są takie same jak dla Polaka.

W przypadku jednak obywatela państwa nie wchodzącego w skład  Unii Europejskiej (np. Ukrainy) sytuacja jest bardziej skomplikowana i w zależności od banku mogą pojawić się dodatkowe kryteria do spełnienia, poniżej ich katalog:

Każdy bank ma inne kryteria i w jednym może wystarczyć tylko karta czasowego pobytu i nr Pesel (jego wyrobienie nie jest problemem), a w innym konieczna będzie karta stałego pobytu, Pesel, paszport oraz raport kredytowy.

 

Zakup nieruchomości przez obywatela Ukrainy

Kredyt dla obywatela Ukrainy na zakup nieruchomości będzie wiązał się z jedną dodatkową formalnością. W przypadku, gdy cudzoziemiec zmierza nabyć nieruchomości, musi on uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Takie zezwolenie nie jest wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku obywateli Ukrainy takie zezwolenie będzie potrzebne. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków. Ponadto zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest niezbędne w przypadku zakupu nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej.

Kwestia strefy nadgranicznej jest bardzo istotna jeśli cudzoziemiec zamierza nabyć nieruchomość w pobliżu granicy (np. w Szczecinie) lub nad morzem (strefa nadgraniczna jest obszar gmin przyległych do graniczy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego).

Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie mają jednak zastosowania do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nabycie tego prawa do lokalu nie wymaga zatem zezwolenia MSW. Tutaj zwłaszcza w przypadku obywateli Ukrainy pojawia się duża szansa, ponieważ nie muszą oni występować o zgodę do ministerstwa. Takich mieszkań w Polsce jest nadal bardzo wiele i nie są to w żaden sposób gorsze mieszkania (pod względem prawnym jak i fizycznym) od mieszkań własnościowych. W zdecydowanej większości są to mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego, ponieważ niewiele spółdzielni mieszkaniowych buduje nowe mieszkania.

 

Podsumowanie

Kredyt dla obywatela Ukrainy jest jak najbardziej możliwy. Jeśli Ukrainiec ma źródło stałego dochodu najczęściej bez problemu może nabyć nieruchomość w Polsce i sfinansować ją kredytem hipotecznym. Może również zaciągnąć kredyt firmowy na rozwój działalności w Polsce. Kluczowy jest jednak wybór odpowiedniego banku, ponieważ procedury i formalności mogą być bardzo różne. Zapraszam do kontaktu i skorzystania z mojej pomocy. Bezpłatnie pomogę w znalezieniu najlepszego kredytu i przeprowadzę przez wszystkie formalności.

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem