Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby móc skorzystać z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jest warunek dotyczący ceny nabywanej / budowanej nieruchomości. Cena nieruchomości mieszkalnej w przeliczeniu na metr kwadratowy nie może być wyższa niż podana w tabeli cen dla programu.

 

Limit cen nieruchomości w Szczecinie dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – II kwartał 2023

 

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy do 28.02.2023 funkcjonował pod nazwą Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, a udzielanym kredyt z gwarancją wkładu własnego był Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy. Podstawową zmianą w programie było zwiększenie maksymalnych cen nieruchomości, które mogą być objęte programem.

 

Limity cenowe dla nieruchomości w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy są osobno podawane dla każdego z województw z następnym podziałem na trzy rodzaje gmin: miasta wojewódzkie, gminy przyległe do miast wojewódzkich oraz pozostałe gminy. Dodatkowym podziałem jest rozróżnienie na rynek wtórny oraz pierwotny.

 

Poniżej tabela limitów cenowych dla województwa zachodniopomorskiego na II kwartał 2023 roku:

 

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
m. Szczecin 6 326,45 zł 6 813,10 zł
gminy sąsiadujące z m. Szczecin 5 924,10 zł 6 379,80 zł
pozostałe 5 521,75 zł 5 946,50 zł

Źródło: www.mieszkaniebezwkladu.pl, aktualizacja: 13.04.2023

 

Sprawdzenie czy dana nieruchomość w Szczecinie lub położona w innej gminie województwa zachodniopomorskiego jest proste. Cenę zakupu nieruchomości należy podzielić przez metraż powierzchni użytkowej. Wyliczona w ten sposób cena jeśli jest niższa od podanych limitów uprawnia do skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Poniżej przykłady:

 

 

Niestety w całym województwie zachodniopomorskim limity cenowe do programy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy są znacznie niższe od cen rynkowych.

 

Limity cenowe w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy w całej Polsce – II kwartał 2023

 

Poniżej prezentujemy limity cenowe dla programu dla całej Polski:

Lokalizacja Koszt 1m2 na r. wtórnym Koszt 1m2 na r. pierwotnym
województwo dolnośląskie
m. Wrocław 10 520,90 zł 11 330,20 zł
gminy sąsiadujące z Wrocław 9 352,85 zł 10 072,30 zł
pozostałe 8 184,80 zł 8 814,40 zł
województwo kujawsko – pomorskie
m. Bydgoszcz 8 665,27 zł 9 331,83 zł
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 7 926,20 zł 8 535,91 zł
m. Toruń 8 129,06 zł 8 754,37 zł
gminy sąsiadujące z m. Toruń 7 199,75 zł 8 247,18 zł
pozostałe 7 187,14 zł 7 740,00 zł
województwo lubelskie
m. Lublin 8 115,82 zł 8 740,12 zł
gminy sąsiadujące z m. Lublin 7 322,00 zł 7 885,23 zł
pozostałe 6 528,18 zł 7 030,35 zł
województwo lubuskie
m. Gorzów Wielkopolski 9 139,65 zł 9 842,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. 8 613,80 zł 9 276,40 zł
m. Zielona Góra 9 139,65 zł 9 842,70 zł
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 8 613,80 zł 9 276,40 zł
pozostałe 8 087,95 zł 8 710,10 zł
województwo łódzkie
m. Łódź 7 040,80 zł 7 582,40 zł
gminy sąsiadujące z m. Łódź 6 493,18 zł 6 992,65 zł
pozostałe 5 945,55 zł 6 402,90 zł
województwo małopolskie
m. Kraków 9 492,60 zł 10 222,80 zł
gminy sąsiadujące z m. Kraków 8 151,33 zł 8 778,35 zł
pozostałe 6 810,05 zł 7 333,90 zł
województwo mazowieckie
m. Warszawa 10 979,68 zł 11 825,27 zł
gminy sąsiadujące z m. Warszawa 8 691,62 zł 9 360,20 zł
pozostałe 7 243,02 zł 7 800,17 zł
województwo opolskie
m. Opole 8 197,59 zł 8 828,18 zł
gminy sąsiadujące z m. Opole 7 408,43 zł 7 978,31 zł
pozostałe 6 619,25 zł 7 128,42 zł
województwo podkarpackie
m. Rzeszów 7 883,20 zł 8 469,60 zł
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 6 983,60 zł 7 520,80 zł
pozostałe 6 084,00 zł 6 552,00 zł
województwo podlaskie
m. Białystok 8 115,90 zł 8 740,20 zł
gminy sąsiadujące z m. Białystok 7 517,25 zł 8 095,50 zł
pozostałe 6 918,60 zł 7 450,80 zł
województwo pomorskie
m. Gdańsk 9 816,30 zł 10 571,40 zł
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 9 023,63 zł 9 171,75 zł
pozostałe 8 230,95 zł 8 864,10 zł
województwo śląskie
m. Katowice 8 388,25 zł 9 033,50 zł
gminy sąsiadujące z m. Katowice 7 733,70 zł 8 328,60 zł
pozostałe 7 079,15 zł 7 623,70 zł
województwo świętokrzyskie
m. Kielce 7 457,16 zł 8 030,79 zł
gminy sąsiadujące z m. Kielce 6 906,12 zł 7 437,36 zł
pozostałe 6 355,09 zł 6 843,94 zł
województwo warmińsko – mazurskie
m. Olsztyn 10 061,35 zł 10 835,30 zł
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 8 724,63 zł 9 395,75 zł
pozostałe 7 387,90 zł 7 956,20 zł
województwo wielkopolskie
m. Poznań 10 131,55 zł 10 910,90 zł
gminy sąsiądujące z m. Poznań 8 709,35 zł 9 379,30 zł
pozostałe 7 287,15 zł 7 847,70 zł
województwo zachodniopomorskie
m. Szczecin 6 326,45 zł 6 813,10 zł
gminy sąsiadujące z m. Szczecin 5 924,10 zł 6 379,80 zł
pozostałe 5 521,75 zł 5 946,50 zł

Źródło: www.mieszkaniebezwkladu.pl, aktualizacja: 01.03.2023

 

Zapraszam do kontaktu —> KONTAKT

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem