Dodano: 08 sie 2017, Autor: Wojciech Droździel

Kredyt dla lekarza, prawnika… – zawody zaufania publicznego

kredyt dla lekarza prawnika szczecin

Kredyt może otrzymać każdy (oczywiście po spełnieniu kryteriów) jednakże zdarza się, że niektóre grupy zawodowe są inaczej traktowane przez niektóre banki.  Taka sytuacja dotyczy zwłaszcza tzw. wolnych zawodów lub zawodów zaufania publicznego lub tzw. profesjonalistów i dotyczy zarówno kredytów hipotecznych jak i gotówkowych czy firmowych (dla osób prowadzących działalność i na cel związany z działalnością). Do tej grupy można zaliczyć np.:

 

 

Co zyskują osoby, które zaliczają się tej grupy?

 

Mniejsze wymagania formalne

Lista dokumentów jakie są potrzebne aby ubiegać się o kredyt, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących działalność, często jest bardzo obszerna. W przypadku wyżej wymienionych zawodów zaufania publicznego często ich ilość jest znacznie mniejsza. Niejednokrotnie ogranicza się w zasadzie do podstawowych dokumentów takich np. dowód osobisty oraz potwierdzenie uzyskania prawa do wykonywania zawodu lub uzyskania specjalizacji (lekarze). Oznacza to, że wniosek np. o kredyt hipoteczny można skompletować w ciągu jednego dnia i nie ma potrzeby np. organizowania szeregu dokumentów od księgowej, z banku, urzędu skarbowego czy ZUSu.

Dodatkowo w wielu przypadkach banku wymagają krótszego stażu uzyskiwania dochodu aby przyjąć go w ogóle do analizy. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność. Standardowo min. okres prowadzenia działalności aby banki zaakceptowały ten dochód to 12 lub 24 miesiące. W przypadku osób wykonywających tzw. wolny zawód lub zawód zaufania publicznego często wystarczy 6 miesięcy przy kredycie hipotecznym lub gotówkowym lub 1 lub 3 miesiące przy kredycie firmowym.

Dochód w oparciu o oświadczenie

Przy normalnej procedurze ubiegania się o kredyt bank wylicza dochód z określonego źródła na podstawie ustalonych przez siebie zasad. Bywają one znacząco różne w poszczególnych bankach co też często powoduje duże różnice w wysokości przyjętego dochodu do analizy, a przez to w wysokości maksymalnej zdolności kredytowej. W przypadku osób, o których mowach powyżej banki mogą zaakceptować dochód oświadczony przez wnioskodawcę. Oczywiście w graniach maksymalnych przyjętych przez siebie kwotach i np. w przypadku lekarza, który uprawnienia ma od ponad 15 lat maksymalny możliwy do przyjęcia dochód to 15.000zł, a w przypadku komornika to aż 18.500zł. Nie zawsze są to tak duże kwoty i dla osób z mniejszym stażem są one niższe i np. dla dentysty ze stażem poniżej 2 lat maksymalnych dochód wynosi 5500zł.

Bywa iż jest to dochód zaniżony od tego realnego, ale bywa również, że wnioskodawcy nie chcą udokumentowywać dochodu w tradycyjny sposób (gromadzenie dokumentów) lub mają problem z udokumentowaniem faktycznego dochodu i wówczas wybierają tą ścieżkę. Jest to pomocne jednak zwłaszcza dla osób rozpoczynających karierę zawodową, bo często przyjmowany przez bank dochód jest wysoki.

Tańszy kredyt

Większa elastyczność banków w stosunku do wyżej wymienionych zawodów wynika z mniejszego ryzyka. Osoby je wykonywające są najczęściej dobrze zarabiającą grupą zawodową i taką gdzie ryzyko utraty pracy jest również mniejsze. Największą zaletą specjalnych ofert  jest fakt uzyskania korzystniejszej oferty niż w przypadku pozostałych osób. Tańszy może być zarówno kredyt gotówkowy, a przede wszystkim jednak kredyt firmowy.Nie każdy bank ma specjalną ofertę dla zawodów zaufania publicznego, ale warto poszukać i znaleźć taki kredyt, ponieważ można zaoszczędzić sporo pieniędzy i/lub sporo czasu.

Zapraszam do kontaktu!

 

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem