Dodano: 22 wrz 2016, Autor: Wojciech Droździel

Zdolność kredytowa – skąd te różnice?

Po co mi zdolność kredytowa?

To pytanie bardzo często zadają zwłaszcza osoby starające się o kredyt hipoteczny wychodząc z założenia, że bank i tak powinien być spokojny o pożyczone pieniądze skoro zabezpieczeniem jest nieruchomość. Tak po części jest, bo dzięki temu łatwiej jest bankowi wyegzekwować swoją wierzytelność. Jednakże nie zwalnia to banku z obowiązku dokładnego sprawdzenia przed udzieleniem kredytu czy dana osoba lub kilka osób będą w stanie spłacać zobowiązanie. Obowiązek ten narzucony jest na banki przez prawo bankowe. Art.70, pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 mówi:

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Dzięki zabezpieczeniu bank udzielić może większej kwoty niż przy kredycie niezabezpieczonym hipoteką i ze względu na mniejsze ryzyko – taniej.

 

Wytyczne KNF

Banki mają pewną dowolność w ustalaniu zasad wg jakich liczona jest zdolność kredytowa i są one często zupełnie różne. Nawet w tym samym banku mogą się one różnić w zależności od tego czy zdolność kredytowa liczona jest dla kredyt hipotecznego, gotówkowego czy firmowego. Bardzo duża znaczenie mają tutaj jednak odgórnie narzucane przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacje. Określają one pewne ograniczenia na banki, które muszą stosować przy liczeniu maksymalnej kwoty kredytu.

Dotyczą one po pierwsze maksymalnej kwoty kredytu jaką kredytobiorca może otrzymać na zabezpieczeniu nieruchomości przy kredycie hipotecznym (ograniczenie stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości ze 120% do docelowo 80%), zaciągania kredytu jedynie w walucie dochodu, a także maksymalnej możliwej kwoty zobowiązań poprzez wprowadzanie górnych granic wartości określonych wskaźników takich DTI (Debt to Income). Jedną z ostatnich wytycznych jest konieczność przyjmowania przez banki minimalnych kosztów utrzymania wg danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Powyższe rekomendacje, które wpływają na wszystkie banki równomiernie spowodowały mniejsze niż kiedyś różnice w wysokości zdolności kredytowej w różnych z nich. Mimo wszystko bywają one nadal bardzo duże i nadal może się okazać, że w jednym banku ten sam klient nie dostanie w ogóle kredytu hipotecznego, w drugim będzie mógł za niego kupić kawalerkę, a jeszcze w kolejnym wybudować duży dom. Skąd te różnice?

 

Różnice w wyliczaniu dochodu

Kluczowa często jest wysokość dochodu przyjętego do analizy. Tutaj banki mają niemal pełną dowolność w sposobach jego wyliczania dla każdego rodzaju kredytu – hipotecznego, gotówkowego lub firmowego. Zdolność kredytowa w każdym banku przy dochodzie na poziomie np. 5.000zł netto będzie podobna. Zupełnie inna będzie jednak w banku, który przyjmie dochód w wysokości 5.000zł i inna gdzie przyjęty dochód będzie wynosił 3.000zł.

W skrajnym przypadku może się okazać, że dochód w ogóle nie będzie przyjęty i wtedy zdolności w ogóle nie ma (dochód = 0zł). Z czego wynikają te różnice?

 

Dochód z umowy o pracę:

Jeszcze większe różnice występują przy wyliczaniu zdolność kredytowej występują przy działalności gospodarczej i to przy różnych formach rozliczania z urzędem skarbowym.

 

Działalność gospodarcza:

Temat wyliczania dochodu z działalności gospodarczej przez poszczególne banki jest bardzo szeroki. Kiedyś pisałem o tym pracę naukową, zapraszam do lektury (link)  – Nazwy banków ze względu na to, że od czasu jej pisania wiele się zmieniło w procedurach (a jeden z nich przestał w ogóle istnieć) zostały zmienione.

Dodatkowo można wyróżnić cały katalog dochodów, które w poszczególnych bankach są lub nie są w ogóle akceptowalne jak np.:

 

Jak poprawić zdolność kredytową?

W dużym skrócie zwiększyć dochód, a zmniejszyć koszty. Łatwo napisać, a trudniej zrobić. Inna sprawa, że czasami jak np. przy etacie nie mamy większej możliwości wpłynięcia na wysokość dochodu. Dlatego, też bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego banku, bo tak jak pisałem powyżej różnice mogą być bardzo znaczące – zarówno przy kredycie hipotecznym jak i np. gotówkowym. Wielokrotnie podczas swojej pracy spotykałem się z sytuacji gdzie kluczowe było wybranie banku gdzie klient mógł w ogóle otrzymać kredyt w oczekiwanej kwocie, aniżeli szukanie najtańszej oferty. 

 

Zapraszam do skorzystania z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego w Szczecinie. Doradzę i pomogę wybrać najkorzystniejszy bank lub taki gdzie zdolność kredytowa będzie największa.

 

 

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem