Dodano: 22 sie 2017, Autor: Wojciech Droździel

Mieszkanie Plus Szczecin – Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Program Mieszkanie Plus nabiera rozpędu. 11 września 2018 wchodzi w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Będzie to jeden z fundamentów działalności programu Mieszkanie Plus (Narodowy Program Mieszkaniowy) w Szczecinie jak i w całej Polsce.

 

Ustawa przede wszystkim powołuje do życia Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie kluczowy w zarządzaniu programem Mieszkanie Plus. Poniżej jego najważniejsze zadania:

 

 

Kompetencje KZN wykraczają nieco poza ramy samego programu budowy mieszkań na wynajem z opcją wykupu na własność. Będzie  mógł bowiem przekazywać nieodpłatnie działki (np. gminom) do wybudowania na nich:

 

 

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie podlegał Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, będzie mógł osiągać dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami. Środki zgromadzone m.in. w ten sposób posłużą w szczególności na nabywanie przez instytucję kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media.

 

Ponadto władze lokalne (Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu), a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego oraz Lasy Państwowe będą zobowiązani prowadzić wykazy nieruchomości, którymi posiadają i takie informacje przekazywać do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Bazy danych będą zawierać dokładne dane dotyczące poszczególnych działek, dzięki którym KZN będzie mógł ocenić, czy dana nieruchomość ma potencjał mieszkaniowy czy nie. Będzie w nich zawarta również wiedza o umowach dotyczących tych nieruchomości, np. dzierżawach związanych z dopłatami dla rolników. Umożliwi to podejmowanie przemyślanych decyzji i nie włączanie np. do zasobu nieruchomości, które wiązałyby się z koniecznością poniesienia dużych kosztów np. przez rolnika w związku z zaprzestaniem produkcji rolniczej.

 

Stworzenie pewnego rodzaju ogólnopolskiego „banku ziemi” i „zarządcy” programem Mieszkanie Plus jakim będzie KZN z pewnością ułatwi funkcjonowanie programu zarówno w Szczecinie jak i w całej Polsce.

 

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem