Dodano: 06 wrz 2017, Autor: Wojciech Droździel

Mieszkanie Plus Szczecin – Kryteria Naboru

Nabór osób chętnych do wynajęcia lokali mieszkalnych na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus będą przeprowadzały samorządy terytorialne. W przypadku gdy liczna chętnych będzie większa od aktualnej ilości lokali mieszkalnych będzie przeprowadzony nabór. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości ustala katalog kryteriów pierwszeństwa. Osoby spełniające poszczególne kryteria będą mieć większe szanse na zawarcie umowy. Samorządy będą jednak same ustalały kryteria wg własnego uznania stąd będą one niejednolite w skali kraju.

 

Poniżej wspomniane kryterium pierwszeństwa:

 

 1. Osoby o niższych dochodach
 2. Osoby niepełnosprawne wchodzące w skład gospodarstwa domowego
 3. Posiadanie dzieci
 4. Nieposiadanie aktualnie oraz w przeszłości nieruchomości mieszkalnych
 5. Zmiana miejsca zamieszkania wiążąca się podjęciem pracy lub nauki
 6. Odmowa wynajmu mieszkania w ramach Mieszkanie Plus w przeszłości (osoby starające się kolejny raz będą mieć większe szanse)
 7. Posiadanie status repatrianta
 8. Ukończenie 65 roku życia
 9. Posiadanie Karty Polaka (wg ustawy z 07.09.2007)
 10. Utrata nieruchomości w przeszłości w wyniku działania żywiołu lub katastrofy budowlanej
 11. Wywłaszczenie nieruchomości mieszkalnej

 

Ustawa wskazuje, że pierwszeństwo będą miały osoby wskazane w pkt 10, a następnie w pkt 11. Jednocześnie mówi, że:

 

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu nie narusza prawa wynajmującego do zawierania umów najmu wyłącznie z osobami ubiegającymi się o najem dającymi rękojmię terminowego uiszczania świadczeń pieniężnych wynikających z zawartych umów najmu
 

Trzeba pamiętać, że jedną z zasad programu Mieszkanie Plus ma być samofinansowanie. Program w założeniu ma nie stanowić w przyszłości obciążenia dla samorządu i budżetu państwa. Stąd ten zapis może mieć również duże znaczenie przy naborze osób.

 

Najem instytucjonalny

 

W kontekście programu Mieszkanie Plus i wynajmu nieruchomości od początku istotne było pytanie – co z tymi, którzy będą uchylali się od płacenia czynszu? Ustawa o Krajowym Zasobie nieruchomości reguluje również i tą kwestie. Wprowadzona zostaje bowiem możliwość najmu instytucjonalnego. Choć nie odnosi się on bezpośrednio do programu Mieszkanie Plus to z pewnością został on wprowadzony głównie z zamysłem o programie.

 

Poniżej najważniejsze zasady najmu instytucjonalnego:

 

 1. Może być zawarta między osobą fizyczną, a osobą prawną prowadzącą działalność w zakresie wynajmowania lokali (nie może być zawierana pomiędzy dwiema osobami fizycznymi)
 2. Zawierana na czas określony
 3. Do umowy najmu należy załączyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zwolnieniu lokalu w razie wypowiedzenia umowy oraz, że w takie sytuacji lokal socjalny i tymczasowy nie będzie przysługiwał
 4. Uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia określonej kaucji (maksymalnie trzykrotność czynszu)
 5. Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela
 6. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy

 

Umowa najmu instytucjonalnego jest podobna do najmu okazjonalnego, który jest dość popularny przy zawieraniu umów wynajmu między osobami fizycznymi. W przypadku np. zalegania najemcy z opłatami pozwoli na szybką eksmisję bez sądu oraz bez zapewnienia lokalu socjalnego i to jest najważniejsze kwestia jaką wprowadza.

 

Realizacja programu Mieszkanie Plus w Szczecinie to nadal nieokreślona przyszłość. Zapraszam w międzyczasie do kontaktu osoby, które chciałyby nabyć nieruchomość od razu na własność i wspomóc się kredytem hipotecznym. Bezpłatne pomogę uzyskać najlepsze finansowanie.

 

 

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem