Dodano: 25 lip 2022, Autor: Wojciech Droździel

Kredyt dla Ukraińca

Kredyt dla UkraińcaObcokrajowcy pracujący w Polsce co do zasady mogą otrzymać w większości banków zarówno kredyt hipoteczny jak i gotówkowy jednakże może wiązać się to z dodatkową ilością dokumentów lub formalności. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza obywateli Ukrainy, a więc Państwa nie będącego w Unii Europejskiej.

 

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców

 

Obywatele Ukrainy tak samo jako obywatele Polski aby otrzymać kredyt hipoteczny muszą posiadać zdolność kredytową. Podstawowym kompletem dokumentów, które należy przedstawić są, więc dokumenty udokumentowujące dochód. W przypadku dochodu np. z umowy o pracę mogą być to:

Ponadto w związku z tym, że kredyt udzielany jest na nieruchomość należy przedstawić dokumenty dotyczące celu i zabezpieczenia. W przypadku zakupu np. mieszkania będą to:

Dokumenty dochodowe i dotyczące nieruchomości (poza jednym wyjątkiem, o którym poniżej), które muszą przedstawić Ukraińcy aby otrzymać kredyt hipoteczny są takie same jak w przypadku Polaków. Jest jednak szereg dodatkowych dokumentów, które obywatele Ukrainy muszą przedstawić. W zależności od banku lista dodatkowych dokumentów może być różna, poniżej wszystkie z nich:

Wśród powyższych dokumentów najważniejsze są wg mnie dwa z nich – karta pobytu i zgoda na zakup nieruchomości. To brak tych dokumentów jest najczęstszą barierą w otrzymaniu kredytu hipotecznego.

 

Karta pobytu

 

Jedynie w jednym banku obywatel Ukrainy może otrzymać kredyt hipoteczny nie mając w ogóle karty pobytu. Może zdarzyć się jednakże sytuacja gdzie ten bank nie będzie w stanie udzielić takiego kredytu z innego względu np. braku zdolności kredytowej lub braku odpowiedniego wkładu własnego. Ponadto może być to również oferta droższa niż w pozostałych bankach.

 

W pozostałych bankach aby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba posiadać kartę pobytu. Co bardzo istotne może być to karta czasowego pobytu, nie musi być bezterminowa (wyjątkiem jest jeden bank, który wymaga aby była bezterminowa). W zależności od banku jednakże są różne procedury co terminu wygaśnięcia karty pobytu. Dla części banków wymogiem będzie aby czas ważności karty nie był krótszy niż 12 miesięcy, dla innych 6 m-cy, a dla pozostałej grupy banków nie będzie istotne kiedy karta się kończy (termin wygaśnięcia może być nawet za miesiąc).

 

Niestety aktualnie problemem jest długi czas oczekiwania zarówno na nową kartę pobytu (pierwsza) jak na kolejną po wygaśnięciu terminu poprzedniej. W przypadku braku karty, nawet w momencie otrzymania decyzji o jej przyznaniu (gdy karta jeszcze nie dotarła), brak jest możliwości wnioskowania o kredyt hipoteczny w bankach, które jej wymagają.

 

Zgoda na zakup nieruchomości dla Ukraińców

 

Każdy obywatel Państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej musi otrzymać zgodę na zakup nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jeśli nabywana nieruchomość znajduje się w strefie nadgranicznej. Strefa ta rozciąga się wzdłuż granicy Polski i dotyczy gmin przyległych do niej (np. Szczecin). Pełną listę gmin znajdujących w tej strefie można znaleźć tutaj:

 

Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej –> TUTAJ

 

Zgoda na zakup nieruchomości nie jest jednak wymagana w przypadku zakupu nieruchomości będącej spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu (nieruchomość nie posiada udziału w gruncie). Takich nieruchomości jest nadal bardzo dużo niemal w każdym polskim mieście, dlatego w przypadku konieczności zakupu mieszkania znajdującego się w strefie nadgranicznej może być dużo łatwiejsze jeśli nabywa się spółdzielcze prawo własnościowe. Co do zasady nie są to mieszkania gorsze od podobnych, ale będących odrębną własnością lokalu (z udziałem w gruncie).

 

Samo otrzymanie zgody na zakup nieruchomości wiąże się niestety zarówno z szeregiem dokumentów, które należy przedstawić w ministerstwie, ale przede wszystkim z długim czasem oczekiwania. Czas oczekiwania w zależności od celu oraz przede wszystkich ilości późniejszych uzupełnieniem może wynosić od 6 do nawet 12 miesięcy! Z uwagi na to, że wnioskuje się o zgodę na zakup na konkretną nieruchomość sprzedający musi, więc ten okres również poczekać do momentu sprzedaży nieruchomości. Jest to spore ograniczenie dla nabywających nieruchomość Ukraińców, ponieważ nie każdy zbywa zdecyduje się czekać tak długo od momentu podpisania umowy przedwstępnej do podpisania umowy końcowej przenoszącej własność.

 

Dla przypomnieniazgoda wymaga jest tylko jeśli nieruchomość nabywana jest w strefie nadgranicznej (poza mieszkanie spółdzielczym własnościowym). W pozostałych lokalizacjach nie jest wymaga zgoda. Np. w Szczecinie zgoda będzie potrzebna (m. Szczecin jest w strefie nadgranicznej), ale już np. w Stargardzie nie jest wymaga (gmina Stargard nie znajduje się w strefie nadgranicznej).

 

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego dla UkraińcówMieszkanie bez wkłądu dla ukraińca

 

Od maja 2022 funkcjonuje program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, który umożliwia otrzymanie Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego, a więc kredytu hipotecznego bez konieczności wnoszenia obowiązkowego wkładu własnego. Ponadto po urodzenia drugiego dziecka można otrzymać dofinansowanie w kwocie 20.000zł, a po urodzeniu trzeciego kolejne 60.000zł (Spłata Rodzinna). Co istotne program ten nie jest zaadresowany wyłącznie dla Polaków. Mogą z niego skorzystać również obywatele Ukrainy! Jedynym dodatkowym warunkiem, który muszą spełnić jest prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce.

 

Więcej o szczegółach, warunkach i zaletach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego można przeczytać w dedykowanej programowi stronie –> mieszkaniebezwkladu.pl

 

 

Kredyt gotówkowy dla Ukraińca

 

Sytuacja jest analogiczna jak w przypadku kredytu hipotecznego. Osoba będąca obywatelem Ukrainy również może otrzymać kredyt gotówkowy (niezabezpieczony na nieruchomości) i większość dokumentów jest identycznych jak w przypadku Polaków. Jedynym ograniczeniem pozostaje podobnie jak przy kredycie hipotecznym karta pobytu.

 

Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego jedynie jeden bank jest w stanie przyznać kredyt gotówkowy bez karty pobytu. Pozostałe wymagają karty przynajmniej czasowej, a jedynie niektóre na czas bezterminowy.

 

Czy kredyt dla Ukraińca jest droższy?

 

Nie. Jak opisano powyżej wnioskowanie o kredyt hipoteczny lub gotówkowy może się wiązać z większą ilością dokumentów, które należy przedłożyć przez Ukraińców. Jednakże zarówno kredyt hipoteczny (również ten w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego) lub gotówkowy będzie taki sam jak kredyt udzielony obywatelowi Polski (nie będzie droższy).

 

 

Zapraszam do kontaktu osoby, które potrzebują pomocy w otrzymaniu kredyt hipotecznego lub gotówkowego. Mam również duże doświadczenie w pośrednictwie w udzielaniu kredytów obywatelom Ukrainy. Moje usługi są bezpłatne i działam na terenie całej Polski.

 

 

Kredyty Hipoteczne
 • Mieszkaniowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Firmowe
Kredyty gotówkowe
 • Na dowolny cel
 • Konsolidacyjne
 • Szybka decyzja
 • Na realizację marzeń
Kredyty firmowe
 • Inwestycyjne
 • Obrotowe
 • Ze wsparciem z Unii
 • Leasing, factoring
Ubezpieczenia
 • Na wypadek śmierci
 • Od wypadków
 • Rodzinne
 • Z funduszem